Language >

Onze naam
Dinner Dance Club
staat voor:

Dinner = Restaurant – Bistro – Taverne
Dance = Dancing – Discotheek – Danscafe
Club = Hotel – Resort  – Privé club
Analysis = Analyse / Audit

Bent u geïnteresseerd in een objectieve en positief onderbouwende blik op jouw bedrijf?

Wij kunnen u een duidelijk inzicht geven.
Met behulp van een anonieme bezoek worden de klantgerichtheid en het serviceniveau van uw bedrijf in kaart gebracht.
Tijdens een het bezoek worden alle aspecten van dienstverlening nauwkeurig gewogen door onze professionele ervaringrijke personen.
Na het bezoek maken wij u een heldere gedigitaliseerde rapportage.
Hierin leest u in welke mate uw medewerkers servicegericht en klantgericht hebben gewerkt en hoe de klantbeleving van de gast was.

Welk gevoel houdt een klant over na een  bezoek aan uw bedrijf?

Wat bieden wij ?

Professionele analyse
De sterktes en zwaktes van uw zaak worden in kaart gebracht.
Zo weet u waar u kan ingrijpen om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren.
100% anonimiteit

Niemand weet van de aanvraag,
van het bezoek,
van de analyse
van het evaluatierapport

Wij hanteren een strikte geheimhouding en delen of publiceren onder geen enkele voorwaarde gegevens, data, rapporten  of andere informatie van onze klanten.

U bepaalt zelf op welk moment onze anonieme gasten uw zaak komen bezoeken.
Op deze manier kan u zelf bepalen op welk tijdstip dat dit representatief is voor de drukte in uw zaak.

Voor welke zaken doen wij een analyse ?

Dinner

Dance

Club

Restaurants
Bistros
Tavernes
Dancings
Discotheken
Danscafés
Hotels
Resorts
Privé Clubs